Bli medlem

För dig som redan är eller har varit medlem se separat sida för status av medlemskap.

Medlemskap

Vår förening är öppen för alla, såväl nybörjare som inbitna makers. Vår förening erbjuder både en gemenskap och en plats att utveckla sitt skapande och en mängd verktyg som gör att du kan nå längre. Som medlem kan du vara i vår lokal när våra lokalansvariga håller öppet, typiskt en gång i veckan. För de som vill kunna jobba med egna projekt närhelst det passar är det lämpligt att bli labbmedlem. Du kan betala in via antingen bankgiro (584-8056) eller swish (123 056 57 47).

Om du är på mobilen kan du använda denna swish länk!

OBS: För att det ska fungera måste du ange ditt namn och epost så vi vet vem som betalt. Vi mailar tillbaka med välkomstinformation / bekräftelse inom några få dagar.

Detta ingår Medlem Labbmedlem
Öppna dagar/kvällar

X

X

Delta och påverka verksamheten på medlemsmöten

X

X

Självkostnadspris på workshops / kurser

X

X

Egen tillgång till lokalen med verktyg och maskiner  

X

Förvaring av dina egna projekt  

X

Tillgång till förbrukningsmaterial  

X

Tillgång till ”Verktygspoolen  

X

Är du intresserad av att gå med, kom gärna förbi på våra öppna dagar och prova på. Du kan även delta i de workshops / kurser som anordnas, håll utkik på vår nyhetssida för mer information om dessa (kan vara förbundet med viss kostnad).

Priser

Nr

Alternativ

Kostnad (kr)

1

Årligt föreningsmedlemskap – individ

200

2

Årligt föreningsmedlemskap – individ rabatt (*)

100

3

Årligt föreningsmedlemskap – familj (**)

300

4

Årligt labbmedlemskap – individ

1200

5

Årligt labbmedlemskap – individ rabatt (*)

1000

6

Årligt labbmedlemskap – familj (**)

1500

7

Kvartalsvis labbmedlemskap – individ

300

I de årliga labbmedlemskapen (4, 5 eller 6) ingår respektive föreningsmedlemskap (1, 2 eller 3). De årliga labbmedlemskapen är lite billigare än att betala föreningsmedlemskap och labbmedlemskap för sig då det minskar föreningens administration.

(*) Du kvalificerar dig för rabatt om du är student, pensionär eller arbetssökande.

(**) En familj innefattar personer som anser sig vara en(1) familj, och har någon slags delad ekonomi.

(***) För att kunna teckna labbmedlemskap ett kvartal i taget (7) måste du först ha tecknat ett föreningsmedlemskap (1-3).

Prova på – som du ser ovan kan du som är student, pensionär eller arbetssökande betala 100 + 300 = 400 kr (alternativ nr 2 och 7) för att få prova på labbmedlemskap i ett kvartal. En extra fördel är att du därefter om du vill kan betala in de resterande 600 kr för att förlänga till ett år (motsvarande alternativ 5 där du får ett kvartal rabatterat).

Prisexempel

Årsrabatt & familj

Pelle vill bli labbmedlem för ett helt år, och han har fru och barn som eventuellt skulle vara intresserade av Makerspacet. Normalt kan han själv bli både medlem och labbmedlem i ett helt år med hjälp av årsrabatten för 1200:-, men han använder sig istället av årsfamiljerabatten, och betalar 1500:- till föreningen, så att hela familjen blir labbmedlemmar i ett helt år. På Swish-överföringen anger han meddelande ”Pelle Nilsson, familj labb pelle@gmail.com”.

Labb kvartal

Johanna som jobbar om dagarna bestämmer sig för att testa att vara labbmedlem. Hon behöver då först bli medlem i föreningen, vilket kostar 200:- per år. Hon behöver utöver ordinarie medlemskap betala labbmedlemskap för minst 3 månader, vilket kostar 300:-. Hon behöver således betala 500:- till föreningen för att registrera sig som både medlem och labbmedlem samtidigt. Hade hon varit medlem sedan tidigare så hade hon bara behövt betala 300:-. På Swish-överföringen till föreningen anger hon meddelande ”Johanna Karlsson, labbmedlem johanna@gmail.com”. Efter 3 månader kommer dock Johanna att behöva förnya sitt labbmedlemskap om hon vill ha fortsatt access genom att betala 300:- ytterligare, annars nedgraderas hon till ett ordinarie medlemskap i föreningen under den resterande tiden av året hon har betalat för. Om Johanna fortsätter att förlänga sitt labbmedlemskap under ett helt år, så kommer hon att totalt att ha lagt ut 200+300+300+300+300=1400:-, så i det fallet hade hon sparat 200:- om hon hade valt årsrabatten istället som kostar 1200:-.

Student

Nisse är student och vill bli labbmedlem, men har inte möjlighet att betala de 1000:- för att få labbmedlemskap för ett helt år direkt. Han väljer istället att utnyttja prova-på erbjudandet för studenter, och betalar då medlemskap i föreningen, vilket normalt kostar 200:- per år, men för studenter, pensionärer och arbetssökande är priset endast 100:-. Han behöver utöver ordinarie medlemskap betala labbmedlemskap för minst 3 månader, vilket kostar 300:-. Han behöver således betala 400:- till föreningen för att registrera sig som både medlem och labbmedlem samtidigt. På Swish-överföringen till föreningen anger han meddelande ”Nisse Svensson, labbmedlem nisse@gmail.com”. Efter 3 månader bestämmer sig Nisse för fortsätta vara labbmedlem resten av året, och betalar då in återstående belopp 600:- för att utnyttja årsrabatten för totalt 1000:-.

Hur gör jag för att bli medlem/labbmedlem?

Vad du behöver göra Medlem Labbmedlem
Betala för årsmedlemskap i föreningen

X

X

Betala för labbmedlemskap  

X

Ta del och skriva på en ansvarsförbindelse (länk) och
lämna den till en av våra lokalansvariga.
Den lokalansvariga ska också ge dig en
liten introduktion. Se information om
lokalansvariga på separat sida.
 

X

Du kan betala via antingen bankgiro (584-8056) eller swish (123 056 57 47). Glöm inte att tala om vem det är som betalar in och hur man kommer i kontakt med dig (email).

Några särskilda regler för unga

Våra lokalansvariga kan inte ansvara för varje enskild persons säkerhet i lokalen. Därför ska ungdomar under 15 normalt ha vuxens sällskap när de vistas i lokalen. Undantag kan göras för vissa utåtriktade workshops eller temakvällar, men i så fall kommer det annonseras tydligt.

Även icke myndiga personer får bli labbmedlemmar, men då gäller några särskilda regler. Av säkerhetsskäl vill vi inte ge yngre barn egen tillgång till lokalen, men efter samråd med målsman kan vi ge tillåtelse till ansvarsfulla ungdomar från ungefär 12 års ålder.

Ungdomar under 15 år måste få målsmans underskrift på ansvarsförbindelsen, samt en särskild introduktion där både ungdomen och målsman ska närvara.

Ungdomar under 18 år får inte använda farliga verktyg utom i sällskap med en vuxen — med farliga verktyg menas verktyg som roterar. För verktyg som kräver särskild introduktion tas beslut per verktyg, se separat lista. Ungdomar under 18 får inte heller släppa in andra personer i lokalen såvida de inte också är labbmedlemmar.

Stödmedlemskap

Är du privatperson eller ett företag som är intresserad av att stödja Uppsala Makerspace? Kontakta oss på kansliet@uppsalamakerspace.se.