Om

Om föreningen

Uppsala Makerspace är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med säte i Uppsala. Föreningen bildades den 15 september 2014.

Vi vill ge de Uppsalabor – unga som gamla – som är intresserade av skapande en plats att mötas, inspireras och hjälpa varandra i den kreativa processen. Vi välkomnar skapande i alla former av material, med eller utan hjälp av maskiner/verktyg och med olika syften – må det vara nytta, innovation, lärande eller konst.

Uppsala Makerspace är däremot inte ämnat att vara en plats för renodlat spelande, en repetitionslokal för musik eller kommersiell produktion.

Kontakt

Om du inte hittar svar på din fråga i FAQ/Vanliga Frågor, skriv till oss på kansliet@uppsalamakerspace.se

Vi har en epost-lista (för närvarande en google-grupp) där alla är välkommna att gå med. Det är en renodlad informationskanal, där du kan få löpande uppdateringar om vad som pågår inom föreningen.
Det finns också en Facebook-grupp där aktuella workshops läggs upp och en del av medlemmarnas projekt och frågor avhandlas.
Snabbare diskussioner förs ofta i vår Slack-chatt. Är du redan uppskriven där når du den på https://uppsalamakerspace.slack.com

Föreningens post-adress:
C/o Matthias Palmér
Ringgatan 2E
75217 Uppsala

Uppsala Makerspace välkommnar också samarbeten med såväl privata företag som andra föreningar där synergieffekter kan uppstå.

Stadgar

Läs gärna också våra stadgar.

Organisationsnummer

Organisationsnummer: 802490-8900

Styrelsen

Matthias Palmér – Ordförande
Gabriel Fornaeus – Vice ordförande
Manuel Umlauf – Kassör
Anna Davour – Sekreterare
Björn Engström – Ledamot
Magnus Blikstad- Ledamot
Christoffer Ramqvist- Ledamot
Sofia Bryntse – Ledamot

Stephan Lohse (revisor)

Magnus Krantz  & Mathias Hamberg (valberedning)

Lokalansvariga

Medlemmar som tillbringar mycket tid i lokalerna, håller ordning och är en uppbyggande kraft för Makerspacet kan av styrelsen utses till “Lokalansvariga”. Som lokalansvarig kan man motta och informera om ansvarsförbindelsen, redogöra för förbrukningsmaterial samt låsfunktionen hos Danalocklåset.

Vår wiki

Vi har en wiki för administration, aktiviteter och dokumentation. Den är till för medlemmar och styrelsen. Alla är välkommen att registrera sig och medverka. Wikin hittar man här.