Om föreningen

Uppsala Makerspace är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med säte i Uppsala. Föreningen bildades den 15 september 2014.

Vi vill ge de Uppsalabor – unga som gamla – som är intresserade av skapande en plats att mötas, inspireras och hjälpa varandra i den kreativa processen. Vi välkomnar skapande i alla former av material, med eller utan hjälp av maskiner/verktyg och med olika syften – må det vara nytta, innovation, lärande eller konst.

Uppsala Makerspace är däremot inte ämnat att vara en plats för renodlat spelande, en repetitionslokal för musik eller kommersiell produktion.

Welcome to the Uppsala Makerspace

Uppsalamakerspace_2-01

We aim to provide a place for everybody who is interested in the act of creating things. A place for young and old to meet, to get inspired and to help each other.

At the Uppsala Makerspace we want to focus on creative work with any kind of material and with or without machines and tools – be it useful or innovative, for art or just for fun, to teach or to learn.

The Uppsala Makerspace is however not aiming to be a place for commercial production and it will be religiously as well as politically independent.

Right now we have just gotten a place, you are welcome to visit us!

If you are interested, please join our Google group to participate in our conversations and to receive notifications of meetings and the like: https://groups.google.com/d/forum/uppsala-makerspace

Kontakt

Om du inte hittar svar på din fråga i FAQ/Vanliga Frågor, skriv till oss på kansliet@uppsalamakerspace.se

Vi har en epost-lista (för närvarande en google-grupp) där alla är välkomna att gå med. Det är en renodlad informationskanal, där du kan få löpande uppdateringar om vad som pågår inom föreningen.
Det finns också en Facebook-grupp där aktuella workshops läggs upp och en del av medlemmarnas projekt och frågor avhandlas.
Snabbare diskussioner förs ofta i vår Slack-chatt. Är du redan uppskriven där når du den på https://uppsalamakerspace.slack.com

Föreningens post-adress:
C/o Matthias Palmér
Ringgatan 2E
75217 Uppsala

Uppsala Makerspace välkomnar också samarbeten med såväl privata företag som andra föreningar där synergieffekter kan uppstå.

Stadgar

Läs gärna också våra stadgar (uppdaterade 20210516).

Organisationsnummer

Organisationsnummer: 802490-8900

Styrelsen

Matthias Palmér – Ordförande
Björn Engström – Vice ordförande
Manuel Umlauf – Kassör
Anna Davour – Sekreterare
Gabriel Fornaeus – Ledamot
Magnus Blikstad- Ledamot
Christoffer Ramqvist- Ledamot
Sofia Bryntse – Ledamot
Rebecca Karlén – Suppleant
Linus Shoravi  – Suppleant

Stephan Lohse  & Thomas Carlson (revisorer)

Magnus Krantz  & Tomas Snäckerström (valberedning)

Lokalansvariga

Medlemmar som tillbringar mycket tid i lokalerna, håller ordning och är en uppbyggande kraft för Makerspacet kan av styrelsen utses till “Lokalansvariga”. Lokalansvariga hjälper till att hålla öppet då det är öppna kvällar och svarar på frågor om hur man blir medlem och vad det innebär. Lokalansvariga introducerar också nya medlemmar vilket innefattar en genomgång av lokalen samt ta emot  och informera om ansvarsförbindelsen. Slutligen kan lokalansvariga också redogöra för förbrukningsmaterial och i viss mån berätta om handhavande av verktyg och maskiner.

Vår wiki

Vi har en wiki för administration, aktiviteter och dokumentation. Den är till för medlemmar och styrelsen. Alla är välkommen att registrera sig och medverka. Wikin hittar man här.