Ungdomsverksamhet

Underlag för diskussion:

Vi tänker oss att Uppsala Makerspace ska kunna ha två former av ungdomsverksamhet:

  1. Utåtriktad verksamhet – klasser från  skolor i Uppsalaområdet inbjuds att komma och labba.
  2. Ungdomsgrupper – medlemmar (eventuellt föräldrar) uppmuntras att tillsammans ta ansvar för grupper av intresserade ungdomar för att både ge assistans och se till att skapandet kan ske under säkra förhållanden.