Motioner till årsmöte

Styrelsen planerar att kalla till årsmöte den 15 mars.
Enligt stadgarna måste motioner som ska behandlas vara inskickade minst fem veckor innan. Det innebär att de måste vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 8 februari.

Skicka era motioner till ordföranden (Matthias Palmér) på adressen mpalmer@gmail.com med ämnesraden ”UMS motion:” för att säkerställa att er motion inte försvinner i mailskörden.

Styrelsen kommer skicka ut en kallelse till årsmöte senast den 15 februari.

Lämna ett svar