Köp av vår lokal

Under hösten 2023 fick vi besked från Uppsala kommun att lokalen vi hyr kommer att säljas. Vi har fått ett erbjudande om att köpa lokalen för en summa på 3 miljoner kronor. Summan är satt utifrån en marknadsmässig bedömning av en mäklare. Erbjudande innefattar den lokal vi befinner oss i idag (375 kvadratmeter) samt ett ventilationsrum i källaren (50 kvadratmeter).

Då föreningen inte har ekonomi att köpa lokalen själv och det är svårt att få banklån till ideella föreningar är förslaget att skapa ett separat aktiebolag som föreningen har medbestämmande i via röststarka aktier. Företaget kommer initialt att finansieras via aktieägartillskott från ett antal medlemmar som går in och därmed blir aktieägare i proportion till tillskottet. På detta sätt kommer företaget ha tillräckliga förutsättningar för att också låna pengar från banken för att komma upp i den nödvändiga summan för att köpa lokalen.

Du som medlem kan hjälpa till på två olika sätt:

  1. Bli delägare i företaget. Läs mer om hur det går till här nedan.
  2. Bidra till föreningens insamlingskampanj. Du bidrar med det du kan. Läs mer om insamlingskampanjen på denna separata sida.

Bli delägare i företaget

Personer som varit medlemmar i Uppsala Makerspace sedan mars 2024, inbjuds att bli delägare i företaget. För att bli delägare måste man bidra med ett minimum om 50 000 kr. Målsättningen är att nå upp till:

  1. 1 300 000 kr i aktieägartillskott
  2. mellan 4 och 20 delägare

Nedan ser vi hur läget ser ut just nu med finansiering (uppdaterad 24 juni).

Det är för närvarande 14 personer som har visat intresse för att lägga in pengar, till detta kommer föreningen själv. Några av de 14 personerna har indikerat att de kanske kan lägga mer pengar, därav finns det ett spann som motsvarar det gula i diagrammet.

Det mest optimala vore om vi kunde undvika att ta banklån, därför välkomnar vi ytterligare medlemmar att höra av sig till kansliet@uppsalamakerspace.se om man kan tänka sig att låna ut pengar i form av en investering i företaget.

En viktig princip vi vill förmedla till framtida delägare är att den ekonomiska investering man gör i huvudsak är ett sätt att stödja föreningen, motsvarande en mecenatroll. Det innebär att man ska förvänta sig att investeringen är trygg, men inte särskilt lukrativ. Vi uppmuntrar dem som blir delägare att ha ett längre perspektiv på sitt ägande, gärna 3 år eller längre.

Ägande i företaget innebär inte en större möjlighet att påverka föreningens utveckling. Föreningen drivs på demokratiska grunder utifrån de stadgar som är etablerade, ur föreningens perspektiv är företaget enbart av stödjande och möjliggörande karaktär.