Hjälp oss köpa vårt space!

Jippi! Vi har bestämt oss för att köpa vår lokal! Det innebär att vi kommer kunna stanna kvar i Ekeby där vi trivs och känner oss hemma – skönt!

Köpet kommer göras genom ett nybildat aktiebolag där föreningen blir en av ägarna. Nu behöver vi medlemmar hjälpas åt för att göra föreningen till så stor ägare som möjligt. Kan du donera en summa till föreningens lokalköp så swisha gärna redan idag. Du kan såklart swisha så mycket eller lite du vill. Allt gör skillnad!

Medlemmar har möjlighet att själva investera minst 50 000 kronor och bli delägare i aktiebolaget. Hur det går till kan du läsa mer om här. Styrelsen har redan beslutat att investera 50 000 kronor av föreningens pengar, men vi vill förstås att föreningen ska ha ett så stort inflytande som möjligt och startar därför en insamling bland medlemmarna.

Bidra till insamlingen

Har du inte möjlighet eller lust att själv bli delägare i aktiebolaget? Då kan du istället bidra till denna kampanj. Du bidrar med det du kan till föreningen. På så sätt är du med och säkerställer att du och alla andra medlemmar kan fortsätta skapa, laga och bygga i våra nuvarande lokaler.

Vår målsättning är att föreningens insats blir minst 300 000 kronor. Det låter kanske mycket, men om alla medlemmar bidrar med 1000 kronor når vi summan med råge!

Så här går det till

Vill du bidra till att köpa lokalen? Det gör du genom att swisha till 123 056 57 47. Märk betalningen med ”lokalen”.

Insamlingen kommer pågå från 26 juni fram till 15 oktober. Varje månadsskifte kommer vi att uppdatera denna sida med hur mycket som hittills samlats in. Alla som bidrar till köpet kommer att få sitt namn förevigat i lokalen.

Har du några frågor om insamlingen? Mejla till kansliet@uppsalamakerspace.se eller ställ dem i Slack i kanalen #lokalsituationen.

Om köpet av någon anledning inte skulle bli av kommer summan som samlats in användas inom föreningens övriga verksamhet.

Uppdatering /2024-07-01

Insamlingen lanserades 24 juni och under insamlingens första vecka bidrog 6 medlemmar med 3484 kronor! Tillsammans med föreningens insats innebär det att insamlingen nu är uppe i 53 484 kronor, alltså 18% mot vårt mål om 300 000 kronor.

In English

Help us buy our space!

We have decided to buy our space – YAY! That means we can stay in Ekeby where we feel at home – phew!

The purchase will be made through a newly formed limited company where our Makerspace association will be one of the owners. How big of an owner we will be is up to us members.
If you are able to donate, please do so today. Any amount will help!

Members have the opportunity to personally invest at least 50,000 kronor and become shareholders in the company. You can read more about how this works here. The board has already decided to invest 50,000 kronor of the association’s funds, but we naturally want the association to have as much influence as possible, and therefore we are starting a fundraiser among the members.

Contribute to the crowdfunding

Do you not have the means or desire to personally become a shareholder in the company? Then you have the opportunity to contribute to this campaign. You can contribute whatever you can spare to the association. In this way, you help ensure that you and all other members can continue to create, repair, and build in our current space.

Our goal is for the association’s contribution to reach at least 300,000 kronor. It may sound like a lot, but if every member contributes 1,000 kronor, we will easily reach our target!

Here’s how it works

Do you want to contribute to purchasing our current space? You can do this by sending a Swish payment to 123 056 57 47. Mark the payment with ”lokalen”.

The fundraiser will run until October 15th. At the end of each month, we will update this page with the amount collected so far. Everyone who contributes to the purchase will have their name immortalized in the premises.

Do you have any questions about the campaign? Email us at kansliet@uppsalamakerspace.se or ask them in Slack in the channel #lokalsituationen.

If, for any reason, the purchase does not go through, the collected amount will be used for the association’s other activities.