Kurs: Introduktion till resinskrivare 27/9

Med resinskrivare går det att göra mindre detaljer än med de vanliga 3D-skrivarna, men den är också svårare att använda. Eftersom materialet är giftigt är det viktigt att hantera det rätt. Lär dig grunderna i denna introduktion. Tid: kl 19̣–21. Ledare: Jerk.

För medlemmar i Uppsala Makerspace är kursen gratis, för övriga kostar det 90 kr.

Max 8 deltagare. Anmäl dig på Simple Signup.