Corona

Med anledning av coronaviruset, så har Uppsala Makerspace valt att vidta följande åtgärder:

  • Årsmötet söndagen den 29/3 kl 15 kommer att hållas online, via Google Meet och en egen kanal på Slack. Mer information kommer.
  • Lokalen är fortsatt öppen för labbmedlemmar under dygnets alla timmar.
  • Våra öppna kvällar kommer fortfarande att hållas efter bästa förmåga, men kan komma att ställas med kort förvarning.
  • Organiserade aktiviteter så som workshops får ha max 6 deltagare.

Vi ber också alla som besöker lokalen att tvätta händerna ofta och hålla ett visst avstånd till andra. Om du har symptom på luftvägsinfektion som t ex hosta, feber eller snuva (även milda symptom) vill vi att du stannar hemma istället. Vi vill också påminna om att du som besöker lokalen gör det på egen risk.


Due to the corona virus outbreak, Uppsala Makerspace has decided on the following:

  • The annual meeting on Sunday 29 of March will be held online, through Google Meet and a separate Slack channel. More information will come.
  • Lab members can still visit the makerspace at any time.
  • Our weekly open evenings will continue, but may be cancelled with short notice.
  • Organized activities such as workshops will have a limit of max 6 participants.

Please remember to wash your hands frequently and keep a certain distance to other people. If you have respiratory symptoms like cough, fever or cold (even mild symptoms), please stay at home. We also want to remind you that everyone who visits the makerspace does it at his/her own risk.

Lämna ett svar