Succé för keramiken!

DrejskivaWow, vi trodde inte vi skulle få sådant gensvar på idén om att starta en keramikverkstad på Uppsala makerspace!

Mellan juli-september har en insamlingskampanj pågått och nu kan vi sammanfatta hur det gått:

Insamlat: 29 050 kronor (116% av målsättningen)
Antal personer som bidragit: 55 personer
Varav 43 är nya eller blivande medlemmar (215% av målsättningen)

Stort gensvar innebär ett stort ansvar. Med så många intresserade är vi säkra på att vi tillsammans kommer kunna skapa en jättebra keramikverkstad.

Onsdag 4 oktober kl. 18.30 är alla som bidragit till insamlingen välkomna till lokalen. Vi kommer att rekapitulera vad som hänt fram till nu och planera för verksamheten framåt.